apodidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apodidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apodidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apodidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apodidae

    swifts; in former classifications included in the order Coraciiformes

    Synonyms: family Apodidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).