apodes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apodes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apodes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apodes.

Từ điển Anh Việt

  • apodes

    * danh từ

    loài không chân (bò sát)

    loài không vây bụng (cá)