apodosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apodosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apodosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apodosis.

Từ điển Anh Việt

  • apodosis

    * danh từ

    số nhiều apodoses

    (ngôn ngữ) vế chính của một câu chỉ điều kiện