apoda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apoda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apoda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apoda.

Từ điển Anh Việt

  • apoda

    /'æpɔd/

    * danh từ, số nhiều (apodes, apods, apoda)

    loài không chân (bò sát)

    loài không vây bụng (cá)