along track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

along track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm along track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của along track.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • along track

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    trong hướng vệ tinh