alongside delivery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alongside delivery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alongside delivery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alongside delivery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alongside delivery

    * kinh tế

    giao hàng dọc mạn tàu