alongside nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alongside nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alongside giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alongside.

Từ điển Anh Việt

 • alongside

  /ə'lɔɳ'said/

  * phó từ & giới từ

  sát cạnh, kế bên, dọc theo, dọc

  alongside the river: dọc theo con sông

  the cars stopped alongside [of] the kerb: các xe ô tô đỗ dọc theo lề đường

  (hàng hải) sát mạn tàu, dọc theo mạn tàu

  the ship lay alongside [of] each other: các con tàu đó đỗ sát cạnh nhau

  to come alongside: cặp bến, ghé vào bờ

  (nghĩa bóng) song song với, cùng, đồng thời

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alongside

  * kinh tế

  cặp, dựa dọc theo

  chạy dài theo

  kề bên (bến, mạn tàu)

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  theo cạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alongside

  Similar:

  aboard: side by side

  anchored close aboard another ship