alonger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alonger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alonger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alonger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alonger

    * kinh tế

    tờ nối tiếp