alongshore man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alongshore man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alongshore man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alongshore man.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alongshore man

    * kinh tế

    công nhân bốc xếp cảng