admissible loading capacities of concrete piles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admissible loading capacities of concrete piles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admissible loading capacities of concrete piles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admissible loading capacities of concrete piles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • admissible loading capacities of concrete piles

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sức chịu tải cho phép của cọc đống bêtông