admissibleness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admissibleness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admissibleness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admissibleness.

Từ điển Anh Việt

  • admissibleness

    xem admissible