adaptive process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptive process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptive process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptive process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adaptive process

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  quá trình làm thích ứng

  môi trường:

  quá trình thích nghi