absorptive transition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorptive transition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorptive transition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorptive transition.

Từ điển Anh Việt

  • absorptive transition

    (Tech) tiếp giáp hấp thu