absorptive soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorptive soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorptive soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorptive soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorptive soil

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đất hút thu