absorptive forms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorptive forms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorptive forms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorptive forms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorptive forms

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ván khuôn hút thu