absorptive dielectric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorptive dielectric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorptive dielectric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorptive dielectric.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorptive dielectric

    * kỹ thuật

    điện:

    chất điện môi hấp thụ