absorptive surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorptive surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorptive surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorptive surface.

Từ điển Anh Việt

  • absorptive surface

    (Tech) bề mặt hấp thu