nha trong Tiếng Anh là gì?

nha trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nha sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nha

  * dtừ

  bureau; department; service; office

  nha khí tượng thủy văn hydrometeorological service

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nha

  * noun

  service; bureau

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nha

  (public, government) office, service, bureau