nha phiến trong Tiếng Anh là gì?

nha phiến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nha phiến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nha phiến

  opium

  nha phiến thường là mầm mống của tội phạm in most cases, opium is the germ of the crime

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nha phiến

  * noun

  opium

  Chiến tranh nha phiến: The war of opium

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nha phiến

  opium