nha an ninh trong Tiếng Anh là gì?

nha an ninh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nha an ninh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nha an ninh

    security office