nắm và sử dụng trong Tiếng Anh là gì?

nắm và sử dụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nắm và sử dụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nắm và sử dụng

    * ngđtừ

    wield