núm vú cao su trong Tiếng Anh là gì?

núm vú cao su trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ núm vú cao su sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • núm vú cao su

    * dtừ

    teat

    * thngữ

    baby's consoler