núm chuôi kiếm trong Tiếng Anh là gì?

núm chuôi kiếm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ núm chuôi kiếm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • núm chuôi kiếm

    * dtừ

    pommel