núm khiên trong Tiếng Anh là gì?

núm khiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ núm khiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • núm khiên

    * dtừ

    umbo