núm đầu gươm trong Tiếng Anh là gì?

núm đầu gươm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ núm đầu gươm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • núm đầu gươm

    * dtừ

    chape