núm chỉnh lưu trong Tiếng Anh là gì?

núm chỉnh lưu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ núm chỉnh lưu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • núm chỉnh lưu

    commutartor switch