nêu lên qua loa trong Tiếng Anh là gì?

nêu lên qua loa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nêu lên qua loa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nêu lên qua loa

    * dtừ

    dismissal

    * ngđtừ

    dismiss