liệu pháp trong Tiếng Anh là gì?

liệu pháp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liệu pháp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liệu pháp

  therapy

  liệu pháp gien gene therapy

  liệu pháp tâm lý psychological therapy

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • liệu pháp

  * noun

  (med) therapeutics

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • liệu pháp

  therapeutics