liệu pháp tia sáng trong Tiếng Anh là gì?

liệu pháp tia sáng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liệu pháp tia sáng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liệu pháp tia sáng

    actinotherapy