liệu chừng trong Tiếng Anh là gì?

liệu chừng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liệu chừng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liệu chừng

    think about, consider

    thăm tìm luống những liệu chừng nước mây (truyện kiều) they's vainly searched all streams and scanned all clouds

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liệu chừng

    think about, consider