liệu pháp tâm lý trong Tiếng Anh là gì?

liệu pháp tâm lý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liệu pháp tâm lý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liệu pháp tâm lý

    * dtừ

    therapy