liệu pháp tắm ngâm trong Tiếng Anh là gì?

liệu pháp tắm ngâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liệu pháp tắm ngâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liệu pháp tắm ngâm

    balneotherapy