lùi xa dần trong Tiếng Anh là gì?

lùi xa dần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lùi xa dần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lùi xa dần

    * nđtừ

    recede