lùi niên đại trong Tiếng Anh là gì?

lùi niên đại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lùi niên đại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lùi niên đại

    * dtừ

    parachronism