lõi táo trong Tiếng Anh là gì?

lõi táo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lõi táo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lõi táo

    * dtừ

    apple-core