làn sóng ngắn trong Tiếng Anh là gì?

làn sóng ngắn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làn sóng ngắn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làn sóng ngắn

    * dtừ

    short-wave

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làn sóng ngắn

    shortwave (frequency)