đối với tôi trong Tiếng Anh là gì?

đối với tôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đối với tôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đối với tôi

  * nđtừ

  methinks, meseems

  * thngữ

  as far as i'm concerned

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đối với tôi

  in my opinion, judgment; towards me