đối thoại trong Tiếng Anh là gì?

đối thoại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đối thoại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đối thoại

  dialogue; dialog

  hầu hết các vở kịch đều viết dưới dạng đối thoại most plays are written in dialogue

  một cuộc đối thoại về thời sự a dialogue on current events

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đối thoại

  Dialogue

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đối thoại

  conversation, dialog