đối chướng trong Tiếng Anh là gì?

đối chướng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đối chướng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đối chướng

    scroll