đấu trường trong Tiếng Anh là gì?

đấu trường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đấu trường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đấu trường

  arena

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đấu trường

  * noun

  place where public trial are held

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đấu trường

  place where public trial are held