đáng theo trong Tiếng Anh là gì?

đáng theo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đáng theo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đáng theo

    * dtừ

    advisability

    * ttừ

    advisable