đáng hâm mộ trong Tiếng Anh là gì?

đáng hâm mộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đáng hâm mộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đáng hâm mộ

    * dtừ

    admirability

    * ttừ

    admirable