đáng ao ước trong Tiếng Anh là gì?

đáng ao ước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đáng ao ước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đáng ao ước

    * dtừ

    desirability

    * ttừ

    desirable