ăng ten hình bầu dục trong Tiếng Anh là gì?

ăng ten hình bầu dục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ăng ten hình bầu dục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ăng ten hình bầu dục

    disk (shaped) antenna