ăng lê trong Tiếng Anh là gì?

ăng lê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ăng lê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ăng lê

    xem anh 1

    học tiếng ăng lê có dễ không? is it easy to learn english?

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Ăng Lê

    Great Britain, England, British, English