ăng ẳng trong Tiếng Anh là gì?

ăng ẳng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ăng ẳng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ăng ẳng

    to yap