woven carpet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woven carpet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woven carpet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woven carpet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • woven carpet

  * kỹ thuật

  lớp đệm vải

  dệt may:

  tấm thảm dệt

  xây dựng:

  thảm vải