wins nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wins nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wins giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wins.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wins

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    WINS