winslow homer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winslow homer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winslow homer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winslow homer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winslow homer

    Similar:

    homer: United States painter best known for his seascapes (1836-1910)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).