winsome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winsome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winsome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winsome.

Từ điển Anh Việt

 • winsome

  /'wins m/

  * tính từ

  hấp dẫn, quyến rũ, lôi cuốn

  a winsome smile: nụ cười quyến rũ

  vui vẻ, tưi tỉnh, rạng rỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • winsome

  charming in a childlike or naive way